Δήμος Κορινθίων

Αρχαία Κόρινθος Ταξίδι στη ζωή των προγόνων της

Αρχαία Κόρινθος Ταξίδι στη ζωή των προγόνων της

Όταν κοιτάζεις τα βουνά – τον Ταΰγετο, τον Ακροκόρινθο, τον ∆ρίσκο– και κουβεντολογάς µαζί τους, να µην απορείς που δεν σου αποκρίνονται. Η σιωπή τους είναι τα λόγια όλων εκείνων που τα κοίταξαν πριν από σένα.

∆ηµήτρης Λιαντίνης