Αντικείμενα με tag Βουρκάρι

Μέγαρα Στην άκρη της πόλης

Μέγαρα Στην άκρη της πόλης

Μέγαρα
Στην άκρη της πόλης

Όλοι γνωρίζουµε για την ιστορική της σηµασία, 
αλλά οι περισσότεροι αγνοούµε την επιµέρους 
προσωπογραφία της. Η πόλη µε το γραφικό 
λιµανάκι, τα όµορφα στενά, τους παλιούς σταθµούς και τους διάσπαρτους αρχαιολογικούς θησαυρούς κρατά έθιµα από την αρχαιότητα, ενώ διαθέτει 
συνολικά τρία µουσεία, µία από τις καθαρότερες 
παραλίες του Σαρωνικού και έναν από τους 
τελευταίους υγροτόπους της Αττικής.