Αντικείμενα με tag ο χορός της Τράτας

Μέγαρα Στην άκρη της πόλης

Μέγαρα Στην άκρη της πόλης

Μέγαρα
Στην άκρη της πόλης

Όλοι γνωρίζουµε για την ιστορική της σηµασία, 
αλλά οι περισσότεροι αγνοούµε την επιµέρους 
προσωπογραφία της. Η πόλη µε το γραφικό 
λιµανάκι, τα όµορφα στενά, τους παλιούς σταθµούς και τους διάσπαρτους αρχαιολογικούς θησαυρούς κρατά έθιµα από την αρχαιότητα, ενώ διαθέτει 
συνολικά τρία µουσεία, µία από τις καθαρότερες 
παραλίες του Σαρωνικού και έναν από τους 
τελευταίους υγροτόπους της Αττικής.