Αντικείμενα με tag συνοικία Ταμπάκηδων

Χάρµαινα Στην τέχνη  της βυρσοδεψίας

Χάρµαινα Στην τέχνη της βυρσοδεψίας

Οι πόλεις πρέπει να έχουν επίπεδα, πάνω
και κάτω, όπως η ζωή. Να έχουν ένα µέρος
να κρυφτούν τα µυστικά αλλά και σκάλες,
πολλές σκάλες, για να κρατάνε επαφή. Ένα τέτοιο µέρος είναι και η Χάρµαινα, συνοικία παραδοσιακή µα ιδιαίτερη, που προσέχει
από ψηλά την ιερή πόλη της Άµφισσας.