Αντικείμενα με tag ∆ιαβολόρεµα

Έβρος: Από το ∆έλτα ως τη ∆αδιά

Έβρος: Από το ∆έλτα ως τη ∆αδιά

Έβρος
Από το ∆έλτα ως τη ∆αδιά

Οδηγείς στις ατέλειωτες ευθείες της επίπεδης πεδιάδας. ∆εξιά σου το πέλαγος, η αγκαλιά του Θρακικού – η Ελλάδα από µια άλλη σκοπιά. Χίλια χιλιόµετρα, θα πεις, είναι πολλά. Μα θα σε πάνε πιο πέρα απ’ όσο µπορείς να φανταστείς. Στα χιλιάδες στρέµµατα του δάσους, το σύνορο του µεταξιού και του νερού…
Εκεί όπου η απέραντη αµµουδιά ανταµώνει τη
θάλασσα, µυριάδες πουλιά σε νανουρίζουν τις νύχτες και οι βαρκάδες τελειώνουν στα βουνά…