Αγκώνας Τα διεθνή βήματα ενός υδραυλικού οργάνου
5.0/5 κατάταξη (9 ψήφοι)

κείμενο: Ιωάννης Μπούλιας - φωτογραφίες: Νεστάνη Ρομπακίτζε

Ο Αγκώνας (αρχαίος και βυζαντινός «Αγκών», σημερινή Ancona Ιταλίας) ήταν ελληνική πόλη με κορινθιακό (συρακόσιο) αίμα. Το όνομά του οφείλει στην καμπή της ακτογραμμής, όμοια με τον αγκώνα του ανθρώπινου βραχίονα.
Το 756 μΧ, ο Φράγκος βασιλιάς Πεπίνος ο Βραχύς πολιόρκησε τον Αγκώνα και κατέλαβε μεγάλο τμήμα της βόρειας Ιταλίας. Τότε σηματοδοτείται η διεθνής σταδιοδρομία ενός σπουδαίου ελληνικού επιτεύγματος.
Ως γνωστόν, η ύδραυλις ή υδραυλικόν όργανον ήταν πληκτροφόρο μουσικό όργανο με αυλούς. Το είχε κατασκευάσει ο Κτησίβιος από την Άσκρη (Άσκρα) Βοιωτίας, ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια τον Γ΄ αιώνα πΧ. Το 757 λοιπόν, ο βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ δώρισε μιαν ύδραυλι στον Πεπίνο τον Βραχύ, καθιστώντας τον διακινητή της ελληνικής μουσικής τεχνολογίας στη Δύση. Έτσι, το υδραυλικόν όργανον (ύδραυλις) ταξίδεψε ανά την Ευρώπη, έγινε διεθνώς γνωστό με το απλό όνομα όργανο και αρχικά χρησιμοποιήθηκε στους ναούς της Δυτικής Ευρώπης ως εκκλησιαστικό όργανο, με αρχαίο ελληνικό μέλος (ρυθμό, μελωδία). Συν τω χρόνω, η τεχνολογία επέτρεψε την εξέλιξή του σε ηλεκτρικό, καταργώντας τούς αυλούς, ώστε το όργανο διαχύθηκε ανά τα μουσικά σύνολα του πλανήτη μας, με το επίσης γνωστό όνομα αρμόνιο. Παράλληλα, γέννησε την ιδέα του –κατά βάσιν έγχορδου– πιάνου.
Στο Δίον Πιερίας έχει από το 1992 ανασυρθεί το παγκόσμιο μουσικό παρελθόν, συμπυκνούμενο σε μια ύδραυλι ανακαλυφθείσα σε αρκετά καλή κατάσταση. Μία πολύ ωραία ύδραυλι έχει ανακατασκευάσει και εκθέτει στο Κατάκολο Ηλείας (Μουσείο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων) ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κοτσανάς από την Αιγείρα Αχαΐας.

Προδιαγραφές

  • Πληροφορίες:

    φωτογραφίες:
    1)ύδραυλις των Ελλήνων ανακαλυφθείσα στο Δίον
    2)αυλοί εκκλησιαστικού οργάνου
    3)ανακατασκευασμένη ύδραυλις (αρχείο Κωνστ. Κοτσανά)