Αντικείμενα με tag Λαογραφικό Μουσείο Τρίπολης

Λαογραφικό Μουσείο Τρίπολης Χάλκινος χρόνος...

Λαογραφικό Μουσείο Τρίπολης Χάλκινος χρόνος...

Κείμενο: Αλεξία Τούλιου – Φωτογράφηση: Νίκος Υφαντής

Ο χρόνος περνάει από πόλεις, ανθρώπους και πράγµατα.
Για άλλους είναι κυκλικός, για άλλους ευθύγραµµος και για κάποιους απλώς δεν υπάρχει. Κι επειδή είναι όλα θέµα αντίληψης, για λίγους ο χρόνος είναι ένας αµετανόητος έφηβος που πεισµατικά αρνείται να µεγαλώσει και να φύγει.