Αντικείμενα με tag γέφυρα των Σέρβιων

Αιωροπτερισµός, Η χαρά τού να πετάς

Αιωροπτερισµός, Η χαρά τού να πετάς

Κείμενο-Φωτογραφίες: Χρήστος Κανατάς

Η πτήση, η χαρά, πετάω στα σύννεφα, πετάω από τη χαρά µου. Λέξεις και νοήµατα άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όταν ζεις στιγµές ευτυχίας, αλαφραίνεις, εγκαταλείπεις το βάρος της ζωής. Αντίστοιχα, όταν πετάς, το συναίσθηµα είναι τόσο όµορφο που µόνο χαµόγελο φέρνει στα χείλη. Γίνεσαι πουλί. Και ο αιωροπτερισµός –κοινώς «αετός»– είναι το άθληµα που προσοµοιάζει στα πουλιά, τόσο λόγω του ονόµατος και των φτερών της συσκευής, όσο και λόγω της στάσης του σώµατος κατά την πτήση.